ÄLVEN RUNT 2024


Genomförs 15 maj, med tidtagning.

Resultat

PM  /  Anmälan


Samt den 21 augusti, med tidtagning.

PM / Anmälan


TIDIGARE LOPP


Se länkar nedan för Älven Runt tidigare år.

Resultatfiler innehåller både vår- och höstlopp.