BORLÄNGE LÖPARKLUBB


Föreningen ska skapa förutsättningar för löpning i alla former och på alla nivåer utifrån löpning med gemenskap.

Aktiviteter för att nå detta planeras för 2023 i form av bla:

* Ordinarie vardagsträningar och söndagsträningar som etablerats i den form tränargruppen och medlemmarna kommer fram till, samt därtill spontana gemensamma löpträningar

* Att anordna tävlingen Älven runt

* Att föreningen även fortsatt ger tips på tävlingar av lokal karaktär, på distrikts-, riks- och utlandsnivå genom information på hemsidan, i Facebook-gruppen och vid medlemsmöten

OM BLK


Verksamhetsidé - löpning med gemenskap

Borlänge Löparklubb är en förening som ska bedriva friidrottsverksamhet inriktat på löpning.

Föreningen ska vara en löparklubb för alla. Föreningen ska verka för löpning med gemenskap.

Föreningen ska erbjuda medlemmarna möjlighet till ledarledda, regelbundna träningar, andra aktiviteter, samt stödja tävlande på olika nivåer.

Ett medlemskap i föreningen innebär en möjlighet att springa med gemenskap.

Detta genom (1) möjlighet till gemensamma, regelbundna och ledarledda träningar, (2) att i gemenskap tävla i klubbens namn och i klubbens kläder, (3) möjlighet till deltagande i klubbens övriga gemensamma aktiviteter, (4) deltagande som funktionär vid klubbens egna arrangemang, samt (5) möjlighet att påverka föreningens verksamhet.

Föreningen ska finansieras genom medlemsavgifter, samt intäkter från egna arrangemang.

 

Föreningens vision

Borlänge löparklubb ska vara den förening med vilken människor i Borlänge-Falunregionen förknippar löpning med gemenskap.

STYRELSEN & ÖVRIGA KONTAKTER

ORDFÖRANDE

Jakob Stenbacka

Telefon

STYRELSELEDAMOT

Benny Östlund

Telefon

TRÄNARGRUPPEN

Mari Korpela

Telefon

KASSÖR

Leif Andersson

Telefon

STYRELSELEDAMOT

Robert Andersson

Telefon

PROFILKLÄDER

Thomas Åsen

Telefon

SEKRETERARE

Johan Hedlund

Telefon

Klubbinfo

 

Borlänge LK - Friidrott


Föreningsnummer

31241-16


E-post

borlange.loparklubb@gmail.com


Faktura e-post

borlange.loparklubb@gmail.com


Hemsida

www.borlangeloparklubb.se


Facebook

Privat grupp

Offentlig sida


Bankgiro

748-7671


PlusGiro

414590-0


Swish

1234205076


Organisationsnummer

802426-5079